Is the Auditory Brainstem Response Diagnostic for Vestibular Paroxysmia?
Ju Han Lee, Sung-Kwang Hong, Hyung-Jong Kim, Hyo-Jeong Lee
Res Vestib Sci. 2018;17(2):55-59.   Published online 2018 Jun 15     DOI: https://doi.org/10.21790/rvs.2018.17.2.55
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Effects of Random Stimulation Rate on Measurements of Auditory Brainstem Response
Xin Wang, Mingxing Zhu, Oluwarotimi Williams Samuel, Xiaochen Wang, Haoshi Zhang, Junjie Yao, Yun Lu, Mingjiang Wang, Subhas Chandra Mukhopadhyay, Wanqing Wu, Shixiong Chen, Guanglin Li
Frontiers in Human Neuroscience.2020;[Epub]     CrossRef