Is the Auditory Brainstem Response Diagnostic for Vestibular Paroxysmia?
Ju Han Lee, Sung-Kwang Hong, Hyung-Jong Kim, Hyo-Jeong Lee
Res Vestib Sci. 2018;17(2):55-59.   Published online 2018 Jun 15     DOI: https://doi.org/10.21790/rvs.2018.17.2.55
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Application of ABR in pathogenic neurovascular compression of the 8th cranial nerve in vestibular paroxysmia
Huiying Sun, Xu Tian, Yang Zhao, Hong Jiang, Zhiqiang Gao, Haiyan Wu
Acta Neurochirurgica.2022;[Epub]     CrossRef
The Effects of Different Reference Methods on Decision-Making Implications of Auditory Brainstem Response
Zhenzhen Liu, Xin Wang, Mingxing Zhu, Yuchao He, Lin Li, Li Chen, Weimin Huang, Zhilong Wei, Shixiong Chen, Yan Chen, Guanglin Li, Plácido R. Pinheiro
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
The Effects of Random Stimulation Rate on Measurements of Auditory Brainstem Response
Xin Wang, Mingxing Zhu, Oluwarotimi Williams Samuel, Xiaochen Wang, Haoshi Zhang, Junjie Yao, Yun Lu, Mingjiang Wang, Subhas Chandra Mukhopadhyay, Wanqing Wu, Shixiong Chen, Guanglin Li
Frontiers in Human Neuroscience.2020;[Epub]     CrossRef